Vær hilset!

Mit hus, Skovly, i sommeren 1955.
Forrest med gavlen til, er det den daværende kostald. Den er senere nedrevet, og der er nu terasse.
Også bygningen til venstre, den med porten, er nedrevet længe før min tid på stedet.


© Philip Holm Kofoed 2008-2014